Phương Thức Thanh Toán & Vận Chuyển

Delivery Information


Thong tin ngan hang

1. CTy CP-TM-TB Khánh An

    + Ngân Hàng Vietcombank CN Bình Dương


2. PHẠM HOÀNG NINH

    + Ngân Hàng Vietcombank CN Sống Thần, 

    + STK: 0641000481112